Produkty //

VariFind HID

Kompleksowe rozwiązanie dla jednostek prowadzących badania w obszarze genetyki sądowej planujących lub już wykorzystujących technologię sekwencjonowania nowej generacji (technologia SBS Illumina oraz Ion Torrent)

Kluczowe cechy:

 • 3 moduły, które można wykorzystać do:
  • Identyfikacji osobniczej: analiza autosomalnych SNP, autosomalnych STR, Y-SNPs, Y-STRs oraz mikrohaplotypów w jednej reakcji.
  • Predykcji niektórych cech fizycznych: koloru tęczówki, włosów oraz skóry, grupy krwi i czynnika Rh, wzoru łysienia męskiego (androgenic alopecia)
  • Analizy pochodzenia biogeograficznego
 • możliwość optymalizacji zakresu analizy w zależności od jakości materiału genetycznego – optymalizacja pod kątem ilości i rodzaju analizowanych markerów (STR, SNP, mikrohaplotypy). Standardowa ilość analizowanych loci to 538.
 • minimalna ilość DNA to tylko 60 pg
 • rozwiązanie pozwala na badanie próbek zawierających mieszaninę DNA z dysproporcją poszczególnych składników (1:100)
 • przyjazne w obsłudze, dedykowane oprogramowanie pozwalające na wnikliwą analizę. Możliwość porównywania wyników z danymi uzyskanymi tradycyjną metodą (rozdział fragmentów przez elektroforezę kapilarną)
ZAMÓW