Produkty //

Tumor Hotspot MASTR Plus

OPIS OGÓLNY

Tumor Hotspot MASTR Plus jest panelem genetycznym zaprojektowanym aby umożliwiać identyfikacje somatycznych i germinalnych mutacji typu SNV w 26 genach powiązanych z nowotworami. Narzędzie to skupia się w głównej mierze na regionach typu hotspot (pełne pokrycie regionów kodujących tylko dla genów PTEN oraz STK11). DNA w przypadku Tumor Hotspot MASTR Plus może pochodzić z krwi, próbek FFPE lub FFT. Minimalna ilość materiału genetycznego potrzebna na przeprowadzenie reakcji multipleks PCR wynosi 4ng.

Tumor Hotspot MASTR Plus wykorzystuje innowacyjną  technologię MASTR, dzięki której przygotowanie bibliotek NGS, odbywa się z zastosowaniem 2-stopniowej  reakcji multipleks PCR.  Pierwszy etap to amplifikacja regionów z udziałem specyficznych primerów. Drugi etap przebiega z wykorzystaniem uniwersalnych starterów pozwalający na inkorporacje adapterów kompatybilnych z danymi systemami do sekwencjonowania oraz sekwencji znakujących (MID) mających na celu rozróżnienie pochodzenia poszczególnych odczytów z puli.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Analizowane geny Hotspots dla AKT, ALK, BRAF, CDKN2A (p16-INK4A, p14-ARF), CTNNB1 (β-catenin), DDR2, EGFR, ERBB2 (HER2), ERBB4, FGFR2, FGFR3, H3F3A (Histone H3, F3A), HIST1H3B (Histone H1, 3B), HRAS, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, MEK1 (MAP2K1), MET, NRAS, PDGFRA, PIK3R1, PIK3CA, PTEN (region kodujący) and STK11 (LKB1) (region kodujący).
Wielkość analizowanego regionu 25.7 kb
Liczba amplikonów 252
Długość amplikonów 121 – 254 pz
Liczba reakcji multipleks PCR 4
Kompatybilność z sekwenatorami NextSeq, MiniSeq, Ion PGM i Ion S5
Liczba próbek na run (5% VAF) Miseq V2 : 17, Miseq V3 : 31

DODATKOWE INFORMACJE

Jeden zestaw pozwala na przygotowanie 24 próbek.

Startery uniwersalne pozwalające na inkorporację sekwencji znakujących oraz adapterów, zamawiane są osobno.

– drMID Dx dla systemów Illumina – kompatybilne z panelami diagnostycznymi CE-IVD

– drMID dla systemów Illumina – kompatybilne z panelami RUO

– MID dla Ion PGM – kompatybilne z sekwenatorami IonTorrent

ZAMÓW