Produkty //

TP53 MASTR

OPIS GŁÓWNY

TP53 MASTR jest panelem genetycznym NGS, zaprojektowany jako narzędzie do identyfikacji mutacji somatycznych i germinalnych (SNV oraz małe mutacje indel), w regionie kodującym genu TP53 (z wykluczeniem promotora 5’ lub 3’ UTR). TP53 jest uznawany za najczęściej mutujący gen powiązany z nowotworami. W zależności od kontekstu przeprowadzanych badań, materiałem z którego pochodzi DNA, może być krew jaki i próbki typu FFPE. Minimalna ilość DNA potrzebna do przeprowadzenia jednej reakcji multipleks PCR wynosi 4 ng.

T53 MASTR wykorzystuje innowacyjną  technologię MASTR, dzięki której przygotowanie bibliotek NGS, odbywa się z zastosowaniem 2-stopniowej  reakcji multipleks PCR.  Pierwszy etap to amplifikacja regionów z udziałem specyficznych primerów. Drugi etap przebiega z wykorzystaniem uniwersalnych starterów pozwalający na inkorporacje adapterów kompatybilnych z danymi systemami do sekwencjonowania oraz sekwencji znakujących (MID) mających na celu rozróżnienie pochodzenia poszczególnych odczytów z puli.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Analizowane geny Cały kodujący region TP53
Wielkość analizowanego regionu 2.4 kb
Liczba amplikonów 17
Długość amplikonów 176 – 260 pz
Liczba reakcji multiplex PCR 2
Kompatybilność z sekwenatorami MiSeq, NextSeq, MiniSeq, Ion PGM i S5
Liczba próbek na run (5%VAF) MiSeq V2 : 211, MiSeq V3 : 388

DODATKOWE INFORMACJE

Jeden zestaw pozwala na przygotowanie 24 próbek.

Startery uniwersalne pozwalające na inkorporację sekwencji znakujących oraz adapterów, zamawiane są osobno.

– drMID Dx dla systemów Illumina – kompatybilne z panelami diagnostycznymi CE-IVD

– drMID dla systemów Illumina – kompatybilne z panelami RUO

– MID dla Ion PGM – kompatybilne z sekwenatorami IonTorrent

ZAMÓW