Produkty //

BRCA MASTR Plus Dx

OPIS GŁÓWNY

BRCA MASTR Plus Dx, w połączeniu z dedykowanym oprogramowaniem MASTR Reporter MASTR BRCA Plus Dx stanowi pełne rozwiązanie diagnostyczne, które nadaje się do identyfikacji wariantów genetycznych w całym regionie kodującym genów BRCA1 oraz BRCA2. Dotyczy to zarówno mutacji somatycznych jak i germinalnych (w obecnej fazie rozwoju oprogramowania MASTR Reporter, istnieje możliwość analizy tylko mutacji germinalnych). W zależności od obranego kierunku badania (identyfikacja osób o zwiększonym ryzyku zachorowania na nowotwory piersi oraz jajników lub określenie statusu mutacji genu BRCA w komórkach nowotworowych), materiałem wyjściowym z którego będzie pochodzić DNA może być krew lub tkanki nowotworowe. Detekcja mutacji, z wykorzystaniem BRCA MASTR Plus Dx , jest możliwa już przy 4 ng DNA na jedną reakcję multipleks PCR.

BRCA MASTR Plus Dx wykorzystuje innowacyjną  technologię MASTR, dzięki której przygotowanie bibliotek NGS, odbywa się z zastosowaniem 2-stopniowej  reakcji multipleks PCR.  Pierwszy etap to amplifikacja regionów z udziałem specyficznych primerów. Drugi etap przebiega z wykorzystaniem uniwersalnych starterów pozwalający na inkorporacje adapterów kompatybilnych z danymi systemami do sekwencjonowania oraz sekwencji znakujących (MID) mających na celu rozróżnienie pochodzenia poszczególnych odczytów z puli.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Analizowane geny Kodujący region BRCA1 oraz BRCA2
Wielkość analizowanego regionu 20.6 kb
Liczba amplikonów 181
Długość amplikonów 163 – 270 pz
Liczba reakcji multiplex PCR 4
Kompatybilne z sekwenatorami MiSeq, MiniSeq, NextSeq (mutacje germinalne)
Kompatybilne oprogramowanie do analizy danych MASTR Reporter BRCA MASTR Plus Dx , JSI SeqNext, Sophia DDM (mutacje germinalne)

DODATKOWE INFORMACJE

Jeden zestaw pozwala na przygotowanie 24 próbek.

Istnieje opcja zamówienia BRCA MASTR Plus Dx z dedykowanym oprogramowaniem w pakiecie oraz BRCA MASTR Plus Dx jako indywidualnego produktu.

Startery uniwersalne pozwalające na inkorporację sekwencji znakujących oraz adapterów, zamawiane są osobno.

– drMID Dx dla systemów Illumina – kompatybilne z panelami diagnostycznymi CE-IVD

– drMID dla systemów Illumina – kompatybilne z panelami RUO

– MID dla Ion PGM – kompatybilne z sekwenatorami IonTorrent

ZAMÓW